Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Phương Thảo 11/05/2021
2 Trần Hữu Đức 11/05/2021
3 NGÔ KHẮC HUÂN - LÊ THỊ THANH 11/05/2021
4 Lê Thị Hạnh 11/05/2021
5 Nguyễn Hoàng Vinh 11/05/2021
6 Lê Võ Thùy Trang 11/05/2021 14/05/2021
7 Võ Minh Tường 11/05/2021
8 NGUYỄN BÁ NĂNG 11/05/2021 14/05/2021
9 Phan Hoàng Linh Quyên 11/05/2021
10 Nguyễn Thị Hiền 11/05/2021