Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Thị Nghĩa 15/10/2019 18/10/2019
2 Lê Quốc Lượng 15/10/2019 17/10/2019
3 TRẦN THỊ NGỌC LONG 15/10/2019 17/10/2019
4 VÕ THỊ PHƯỢNG 15/10/2019 15/10/2019
5 Trần Sơn Hải 15/10/2019 18/10/2019
6 LÊ THỊ THÚY VÂN 15/10/2019
7 NGUYỄN NGỌC TUYẾT TRINH 15/10/2019
8 TRẦN THỊ KIM YẾN 15/10/2019
9 TRẦN THỊ KIM YẾN 15/10/2019
10 TRƯƠNG MINH HOÀNG 15/10/2019 21/10/2019