Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Hồng Lê 24/09/2021
2 Lê Hoài Nam 24/09/2021 01/10/2021
3 Lê Hoài Nam 24/09/2021 01/10/2021
4 Lê Hoài Nam 24/09/2021 01/10/2021
5 Lê Hoài Nam 24/09/2021 01/10/2021
6 Lê Hoài Nam 24/09/2021 01/10/2021
7 TRẦN PHI LỊNH 24/09/2021 29/09/2021
8 Lê Hoài Nam 24/09/2021 01/10/2021
9 Lê Hoài Nam 24/09/2021 01/10/2021
10 Lê Hoài Nam 24/09/2021 01/10/2021