Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trịnh văn hậu 29/06/2022
3 Trịnh văn hậu 29/06/2022
4 TRẦN BÁ NGHIỆP 29/06/2022
5 NGUYỄN VĂN NGANG 29/06/2022
6 LÊ VĂN NHỊ 29/06/2022
7 PHẠM THỊ HÀ 29/06/2022
8 Nguyễn Thị Huyền 29/06/2022
9 Lê Thị Thúy Hằng (bưu điện) 29/06/2022 04/07/2022
10 Lê Thị Huyền Anh 29/06/2022