Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 dương kiện dũng 27/05/2022 03/06/2022
3 CÔNG TY TNHH THE SKY FOOD AND BEVERAGE 27/05/2022
4 Lê Thanh Hiền 27/05/2022
5 LÊ THỊ BÍCH THƯ 27/05/2022
6 Đặng Nguyễn Ngọc Như 27/05/2022 01/06/2022
7 Lê Thị Huyền Anh 27/05/2022 01/06/2022
8 Phạm Thu Hà 27/05/2022
9 THÁI MỸ LINH 27/05/2022 01/06/2022
10 NGUYỄN THỊ BÍCH CHƯƠNG 27/05/2022