Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bùi Thị Thu Huệ 18/05/2022
3 THAI THI KIM QUY 18/05/2022
4 ĐẶNG PHỤNG NHI 18/05/2022
5 NGUYỄN CHÍ PHƯƠNG 18/05/2022 08/06/2022
6 Nguyễn Đức Hưng 18/05/2022
7 NGUYỄN THỊ THU THANH 18/05/2022 23/05/2022
8 Công Ty TNHH Thiết Bị và Phụ Tùng Nhất Tâm 18/05/2022
9 Đặng Quang Minh 18/05/2022 23/05/2022
10 Phạm Thị sáu 18/05/2022