Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Văn Sang 19/05/2022
3 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 19/05/2022
4 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 19/05/2022
5 BÙI NGUYỄN ĐỨC ANH 19/05/2022
6 Trần Công Khanh 19/05/2022
7 TRẦN VĂN DUY 19/05/2022
8 Phạm Văn Tám 19/05/2022
9 Huỳnh Quốc Nam 19/05/2022
10 NGUYỄN THỊ MAI 19/05/2022