Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN MINH SANG 11/05/2021
2 Lê Thị Hồng Thiện 11/05/2021
3 Trần Thị Tuyết Hoa 11/05/2021
4 NGUYỄN HUỲNH QUANG TÍN 11/05/2021
5 Phùng Thị Mỹ Hà 11/05/2021
6 Lê Thị Dung 11/05/2021 17/05/2021
7 Nguyễn Thị Hoàng Tuyết 11/05/2021
8 Lê Thị Thùy Dương 11/05/2021
9 VŨ MINH HOÀNG 11/05/2021
10 Võ Thị Quế Chi 11/05/2021