Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Công Ty TNHH Ban Mai Imex 12/05/2021
2 CÔNG TY TNHH SX ÁO MƯA MINH HẠNH 12/05/2021
3 TRẦN THỊ THANH HẰNG 12/05/2021
4 TRẦN THỊ LEN 12/05/2021 17/05/2021
5 Doanh Nghiệp Tư Nhân Ban Mai 12/05/2021
6 NGUYỄN ĐINH DUY 12/05/2021 17/05/2021
7 CULTURAL DEVELOP & IMPORT & EX-DHL 12/05/2021 16/06/2021
8 nguyễn thúy trang 12/05/2021
9 LƯ AN 12/05/2021
10 Huỳnh Ngọc Long - Nguyễn Thị Thùy Vân 12/05/2021 27/05/2021