Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN THỊ ĐIỆP 18/07/2019 22/07/2019
2 HTX VT TM VÀ DL HOA MAI 18/07/2019 22/07/2019
3 Tiết Phước Tuyền 18/07/2019 23/07/2019
4 NGUYỄN THỊ MỸ TRINH 18/07/2019 19/07/2019
5 Nguyễn Vũ Ngọc 18/07/2019 23/07/2019
6 HTX DV DL THƯƠNG MẠI VẬN TẢI SỐ 1 18/07/2019 22/07/2019
7 HTX DV DL THƯƠNG MẠI VẬN TẢI SỐ 1 18/07/2019 30/07/2019
8 Trần Ngọc Chương - Trần Thị Trúc Ly 18/07/2019 01/08/2019
9 HTX DV DL THƯƠNG MẠI VẬN TẢI SỐ 1 18/07/2019 30/07/2019
10 WAKABA OTSUBO-DHL 18/07/2019 29/07/2019