Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THANH HÀO 01/12/2021 29/12/2021
3 LÊ XUÂN HẬU 30/11/2021
4 Đinh Hiền Trang 30/11/2021
5 Lê Thị Huyền Trân 30/11/2021
6 Phạm Quang Vinh 30/11/2021
7 Nguyễn Thị Trâm Anh 30/11/2021
8 TRẦN THỊ HỒNG NGA 30/11/2021
9 Đỗ Anh Thư 30/11/2021
10 CTY CP ĐT XD TÂM MINH 30/11/2021