Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM THỊ PHƯƠNG CHI 23/05/2022
3 NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG 23/05/2022
4 LÊ TRƯỜNG THỊNH 23/05/2022
5 TRẦN VĂN HUY 23/05/2022
6 trần yến 23/05/2022
7 trần yến 23/05/2022
8 Trần Thị Duyên 23/05/2022
9 Mai Đào Thúy Ngọc 23/05/2022
10 LÊ THỊ CHÂM 23/05/2022