Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Quang Kiết Ngọc 30/11/2021
3 Phạm Thị Trang Đài 30/11/2021
4 Công ty TNHH Grow Up JV 30/11/2021
5 Nguyễn Tấn Hữu 30/11/2021
6 Trần Thị Xuân Hồng 30/11/2021
7 CÔNG TY CỔ PHẦN LIME LOGISTICS 30/11/2021
8 CAO HOÀI NHÂN 30/11/2021 01/12/2021
9 Lê Thị Linh 30/11/2021
10 PHẠM THÀNH TRUNG 30/11/2021 14/12/2021