Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN CÔNG DANH 06/03/2021
2 Nguyễn Duy Nam 06/03/2021
3 ĐINH ĐỨC LÝ 06/03/2021 08/03/2021
4 HÀ DUY KHANH 06/03/2021 22/03/2021
5 TRẦN HOÀNG NGUYỆT 06/03/2021
6 HÀ VĂN VIỆT, PHẠM THỊ HỒNG 06/03/2021 22/03/2021
7 HÀ VĂN VIỆT, PHẠM THỊ HỒNG 06/03/2021 22/03/2021
8 TÔ HOÀI QUỲNH CHÂU 06/03/2021 08/03/2021
9 TRẦN VIỆT DŨNG 06/03/2021 22/03/2021
10 NGUYỄN QUI PHỤNG 06/03/2021