Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY TNHH GS 25 VIETNAM - CỬA HÀNG SỐ 43 21/10/2019 30/10/2019
2 NGUYỄN VĂN QUÝ 20/10/2019
3 NGUYỄN VĂN QUÝ 20/10/2019
4 NGUYỄN VĂN QUÝ 20/10/2019
5 NGUYỄN VĂN QUÝ 20/10/2019
6 NGUYỄN VĂN QUÝ 20/10/2019
7 Hứa Thị Thanh Lan 20/10/2019
8 Nguyễn Ngọc Khanh 20/10/2019
9 ĐỖ THỊ HẢI YẾN 20/10/2019
10 PHẠM DUY MỸ UYÊN 20/10/2019