Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HUỲNH NGỌC KHA 17/09/2019
2 BÙI MINH VU 17/09/2019
3 LOTTE PK DUTY FREE (TUMI)-DHL 17/09/2019 26/09/2019
4 NVT CONSULTING COMPANY LIMITED-DHL 17/09/2019 26/09/2019
5 PHẠM THỊ THÙY TRANG 17/09/2019 24/09/2019
6 NVT CONSULTING COMPANY LIMITED-DHL 17/09/2019 26/09/2019
7 PHẠM CÔNG SƠN 17/09/2019 20/09/2019
8 LAM MINH TRI-DHL 17/09/2019 26/09/2019
9 HUỲNH THỊ CHÂU 17/09/2019 20/09/2019
10 NGUYEN LUONG THIEN-DHL 17/09/2019 26/09/2019