Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LIÊU THỊ THANH THẢO 17/07/2019 19/07/2019
2 HUỲNH BÁ HUY 17/07/2019
3 QUẢN THỊ DUNG 17/07/2019 22/07/2019
4 Nguyễn Thị Hồng 17/07/2019 22/07/2019
5 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 17/07/2019
6 HTX XE KHÁCH LIÊN TỈNH VÀ DU LỊCH MIỀN ĐÔNG 17/07/2019 29/07/2019
7 PHẠM MINH ĐỨC 17/07/2019 26/07/2019
8 DFS VIETNAM CO LTD/FDEX 17/07/2019 26/07/2019
9 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI SỐ 4 17/07/2019 19/07/2019
10 PHẠM MINH ĐỨC 17/07/2019 26/07/2019