Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN VĂN THI 29/09/2021
2 Phạm Duy 29/09/2021
3 Trần Hồng Lê 29/09/2021
4 VŨ THỊ QUYÊN 29/09/2021
5 PHẠM THỊ LỆ HUYỀN 29/09/2021
6 NGUYỄN PHAN PHƯƠNG LIÊN 29/09/2021
7 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 29/09/2021
8 TRẦN VĂN BÌNH 29/09/2021
9 THAI THI KIM QUY 29/09/2021
10 Dương Văn Thuận 29/09/2021