Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Xuân Vi 20/01/2021
2 NGÔ ĐỨC TRƯỜNG 20/01/2021
3 HOÀNG THỊ MỸ HẰNG 20/01/2021
4 Trương Vân Trường 20/01/2021
5 Lâm Kiếm Dũng 20/01/2021
6 NGUYỄN TRỌNG GIANG 20/01/2021
7 NGUYỄN TRỌNG GIANG 20/01/2021
8 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 20/01/2021
9 LÙ SAY LINH 20/01/2021 25/01/2021
10 NGUYỄN TRỌNG GIANG 20/01/2021