Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Ngọc duyên 15/08/2022
3 TRẦN PHÚ HÒA 15/08/2022
4 NGUYỄN NGỌC HÂN 15/08/2022
5 Trần Thị Bích Đoan 15/08/2022
6 ĐẶNG THỊ HIỀN 15/08/2022
7 NGUYỄN THỊ THẢO 15/08/2022
8 NGUYỄN THỊ TRINH 15/08/2022
9 Phan Ngọc Tài 15/08/2022
10 Phan Ngọc Tài 15/08/2022