Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ TRÚC ĐÀO 03/12/2021
3 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI SƠN 03/12/2021
4 ĐẶNG THỊ TUYẾT LINH 03/12/2021
5 Bùi Thị Trà 03/12/2021
6 Lê Kim Ngọc 03/12/2021
7 Ngô Thị Ngọc Phương 03/12/2021
8 Trần Văn Nhiều 03/12/2021
9 Nguyễn Lan Trinh 03/12/2021
10 Ngoc Diep Linh Tran 03/12/2021