Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 25/01/2021
2 Tống Ngọc Tân 25/01/2021
3 Phạm Trang Thiên Hương 25/01/2021
4 Trần Bảo Ngọc 25/01/2021
5 Nguyễn Thị Hạnh 25/01/2021 28/01/2021
6 Võ Bích Trâm 25/01/2021 28/01/2021
7 Bùi Phan Thị Huệ 25/01/2021 28/01/2021
8 Bùi Phan Thị Huệ 25/01/2021 28/01/2021
9 TRẦN THỊ HUỲNH NHƯ 25/01/2021 28/01/2021
10 Nguyễn Thị Thùy Trâm 25/01/2021 28/01/2021