Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Minh Phúc 27/09/2022
3 LÊ THỊ HẠNH HOA 27/09/2022
4 Trần Nguyễn Tấn Duy 27/09/2022
5 VÕ THỊ KIM HOA 27/09/2022
6 Nguyễn Văn Tiếp 27/09/2022
7 Châu Thanh Bình 27/09/2022
8 Bùi Thị Huyền 27/09/2022
9 ĐẶNG VĂN BÌNH 27/09/2022
10 DƯƠNG THỊ KIM NGÂN 27/09/2022