Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 nguyễn ngọc phương uyên 18/01/2022
3 PHẠM THỊ CHUNG 18/01/2022
4 LÊ THỊ KIM LIÊN 18/01/2022 09/02/2022
5 Bùi Thụy Diễm Trinh 18/01/2022 21/01/2022
6 TRần Thanh Hương 18/01/2022 21/01/2022
7 Bùi Thị Cẩm Tiên 18/01/2022
8 Hoàng Thụy Kim Ngân 18/01/2022 27/01/2022
9 ĐẶNG THẾ NGHỊ,NGUYỄN THỊ DIỆN 18/01/2022 09/02/2022
10 nguyễn văn vui - thay đổi (lấy hồ sơ gốc) 18/01/2022 24/01/2022