Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ QUANG THÀNH 27/05/2022 01/06/2022
3 Phạm Văn Tỉnh 27/05/2022
4 VÕ BÁ HÙNG 27/05/2022
5 Nguyễn Huỳnh Ngọc 27/05/2022
6 TRẦN VĂN THI 27/05/2022
7 Đỗ Ngọc Phương Quyên 27/05/2022
8 Nguyễn Huỳnh Ngọc 27/05/2022
9 CÔNG TY TNHH TM XNK TÂN VTP 27/05/2022
10 Lê Vũ Kim Yến 27/05/2022