Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM ĐÌNH QUYÊN 21/09/2021
2 Nguyễn Lê Minh Châu 21/09/2021
3 THAI THI KIM QUY 21/09/2021
4 Nguyễn Ngọc Châu 21/09/2021 24/09/2021
5 LẠI THỊ KIM THOA 21/09/2021
6 NGUYỄN HOÀNG MỘNG LOAN 21/09/2021 28/09/2021
7 Nguyễn Ngọc Châu 21/09/2021 24/09/2021
8 HÀ ĐỨC ANH 21/09/2021 28/09/2021
9 VPĐD Aguettant Asia Pacific Pte., Ltd tại TP. Hồ Chí Minh 21/09/2021 28/09/2021
10 HUỲNH THỊ HƯƠNG LAN 21/09/2021