Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phan Lê Thanh Nhàn 19/01/2022
3 PHẠM ĐỖ ÁNH HỒNG 19/01/2022
4 CAO TRỌNG TUẤN 19/01/2022 10/02/2022
5 Trương Nguyễn Như Nhàn 19/01/2022
6 NGUYỄN VĂN TẠO 19/01/2022 10/02/2022
7 NGUYỄN KHÁNH TOÀN 19/01/2022 10/02/2022
8 MAI VĂN NGẠN 19/01/2022 27/01/2022
9 MAI VĂN NGẠN 19/01/2022 27/01/2022
10 NGUYỄN THỊ MÀO 19/01/2022 07/02/2022