Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ KIM KHUNG 11/05/2021
2 Huỳnh Ngọc Yến 11/05/2021
3 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SX TM KIM HY 11/05/2021
4 Bùi Thụy Diễm Trinh 11/05/2021 14/05/2021
5 NGUYỄN LÊ HỒNG HẠNH 11/05/2021
6 Lê Thị Thủy Phương 11/05/2021
7 Nguyenx Thị Ngọc Trúc 11/05/2021
8 Lương Thị Lan 11/05/2021 14/05/2021
9 HUỳnh Trần Xuân Anh 11/05/2021
10 Trịnh Huỳnh Ngọc Yến 11/05/2021 17/05/2021