Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM TRỌNG TÍN 22/09/2021
2 NGUYỄN HỮU CẢNH 22/09/2021
3 Nguyễn Thị Minh Thùy 22/09/2021
4 Phan Quốc Bảo 22/09/2021 29/09/2021
5 NGUYỄN THỊ THI THI 22/09/2021
6 TRƯƠNG THỊ QUÝ 22/09/2021 27/09/2021
7 Phạm Minh Chí Hiếu 22/09/2021 27/09/2021
8 NGUYỄN THỊ NGHĨA BÌNH 22/09/2021
9 Nguyễn thị minh 22/09/2021 27/09/2021
10 THAI THI KIM QUY 22/09/2021 01/10/2021