Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ MINH TRÍ 20/05/2022 01/06/2022
3 Lê Thị Thùy Linh 20/05/2022
4 NGUYỄN VĂN VŨ 20/05/2022
5 Nguyễn Mậu Thái Hòa 20/05/2022
6 TÔ THỊ THÁI BÌNH 20/05/2022
7 Phạm Thị Kim Chi 20/05/2022
8 Cao Thị Hồng Lại 20/05/2022
9 Nguyễn Mậu Thái Hòa 20/05/2022
10 CÔNG TY TNHH TM DV PHÁT TRIỂN THÁI TRANG 20/05/2022