Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Trúc Mai 28/05/2022
3 Trần Thị Hạnh 28/05/2022
4 Trần Thị Hạnh 28/05/2022
5 Lục Lệ Vân 28/05/2022
6 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ ĐẠI CƯỜNG 28/05/2022
7 VŨ TRỊNH THÙY TRANG 28/05/2022
8 Phạm Thị Kim Chi 28/05/2022
9 Lê Anh tuấn 28/05/2022
10 LÊ THỊ TRẦN TRINH 28/05/2022