Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đặng Tiểu Bình 25/05/2022 31/05/2022
3 NGUYỄN QUANG BÌNH 25/05/2022
4 KIỀU THỊ BẢO YẾN 25/05/2022
5 NGUYỄN MINH TUẤN 25/05/2022
6 Nguyễn Thị Duyên 25/05/2022
7 Nguyễn Thị Phương Thảo 25/05/2022
8 Nguyễn Thương Thư 25/05/2022
9 NGÔ THỊ ÁNH TRÚC 25/05/2022
10 Trần Thị Diễm My 25/05/2022