Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM THỊ THANH NGA 07/07/2022
3 VU DANG THANH TRANG 07/07/2022
4 Phan Nguyễn Nhã Uyên 07/07/2022
5 TRẦN NGỌC CHƯƠNG 07/07/2022
6 NGÔ DIỆU LONG 07/07/2022
7 Nguyễn Chí Thanh 07/07/2022
8 Nguyễn Tuấn Anh 07/07/2022
9 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THÚY 07/07/2022
10 CHẾ THANH TIẾN 07/07/2022