Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 04/12/2021
3 Nguyễn Huỳnh Ngọc 04/12/2021
4 NGUYỄN NGỌC HUẾ 04/12/2021
5 DƯƠNG QUANG HẢO 04/12/2021
6 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phan Trần 04/12/2021
7 ĐÀO THỊ CẨM LY 04/12/2021
8 NGUYỄN ĐÌNH PHÚC 04/12/2021
9 Hoàng Văn Long 04/12/2021
10 LÊ THỊ MỸ VÂN 04/12/2021