Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Nữ 04/12/2021
3 Trần Thị Thu Uyên 04/12/2021
4 NGUYỄN THỊ HÒA 04/12/2021
5 Trần Tường Linh 04/12/2021
6 Trần Tường Linh 04/12/2021
7 Nguyễn Thị Minh Vân 04/12/2021
8 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KHUÊ ANH 04/12/2021
9 NGUYỄN THỊ HÔNG ĐÀO 04/12/2021
10 CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN TẤN PHÁT 04/12/2021