Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ KIM NGÂN 06/10/2022 21/10/2022
3 Phùng Ngọc Bích 06/10/2022
4 Phùng Ngọc Bích 06/10/2022
5 TRẦN THỊ THANH HUYỀN 06/10/2022
6 Phùng Ngọc Bích 06/10/2022
7 Phùng Ngọc Bích 06/10/2022
8 TRAN THI NGOC PHUONG 06/10/2022
9 ĐINH KHÁNH LINH 06/10/2022
10 LÊ THỊ HẠNH HOA 06/10/2022