Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Thảo Trinh 14/05/2021
2 Hà Thị Mai 14/05/2021
3 Trần Thị Yến Nhi 14/05/2021
4 Nguyễn Bảo Thịnh 14/05/2021
5 Nguyen Thi Thi 14/05/2021
6 NGUYỄN THỊ THU THỦY 14/05/2021
7 Phạm Hồng Quang 14/05/2021
8 TRẦN THỊ KIM CHÂU 14/05/2021 19/05/2021
9 Vũ Thanh Hùng 14/05/2021 25/05/2021
10 Kiều Đức Lộc 14/05/2021