Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Tống Tuyết Nhi 07/07/2022
3 Nguyễn Lê Minh Châu 07/07/2022
4 Nguyễn Thị Mỹ Dung 07/07/2022
5 VŨ THỊ NGA 07/07/2022
6 Trần Duy Khang 07/07/2022
7 Trần Duy Khang 07/07/2022
8 LÊ THỊ BÍCH 07/07/2022
9 Phan Thanh Trọng 07/07/2022
10 Phạm Thị Thùy Ngoan 07/07/2022