Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Hồng Quang 11/05/2021
2 Công ty TNHH TM Đông Nam Nguyệt 11/05/2021
3 Phạm Thị Lệ Thu 11/05/2021
4 Phan Thị Thúy Liễu 11/05/2021
5 Nguyễn Thị Hiền 11/05/2021
6 Nguyễn Thị Hiền 11/05/2021
7 Nguyễn Thị Bình An 11/05/2021
8 Văn Nguyễn Trúc Quỳnh 11/05/2021
9 nguyễn hoàng hưng 11/05/2021 12/05/2021
10 Nguyễn Quốc Thống 11/05/2021