Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đoàn Thái Cang 11/05/2021
2 Đinh Thị Xuân Thảo 11/05/2021
3 LA CHẤN HÀO 11/05/2021
4 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI THƯỢNG ĐIỀN 11/05/2021
5 Nguyễn Thị Thu Hà 11/05/2021
6 NGUYỄN HUỲNH VÂN THẢO 11/05/2021
7 NGUYỄN TIẾN DŨNG 11/05/2021
8 Đinh Hồng Quân 11/05/2021
9 NGUYỄN ANH KIỆT 11/05/2021 12/05/2021
10 NGUYỄN KIM NGÂN 11/05/2021