Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 Nguyễn Thuỳ Trang 19/10/2021
3 LÊ QUÝ THƯƠNG 19/10/2021
4 NGUYỄN VĂN THẢO 19/10/2021
5 PHAN TUẤN ANH 19/10/2021
6 PHAN TRUNG HAU 19/10/2021
7 Dương Vĩnh Huy 19/10/2021
8 PHẠM THANH XUÂN 19/10/2021
9 DƯƠNG PHƯƠNG THÙY TRANG 19/10/2021
10 ĐẶNG THỊ HẰNG 19/10/2021