Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HOÀNG VĂN LONG 18/01/2022
3 Trần Hữu Hiệp 18/01/2022
4 Tô Ánh Nguyệt 18/01/2022
5 NGUYEN THI DIEU HIEN 18/01/2022
6 NGUYỄN THỊ THÀNH 18/01/2022 08/02/2022
7 VÕ THỊ MÀNH 18/01/2022 20/01/2022
8 TRẦN THỊ NGỌC THÚY 18/01/2022 20/01/2022
9 NGUYỄN THỊ THI THI 18/01/2022
10 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 18/01/2022