Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Mỹ Dung 27/05/2022
3 Nguyễn Phạm Phương Thảo 27/05/2022
4 Bang Minh Tuyết 27/05/2022
5 HUỲNH THỊ NGỌC CHÂU 27/05/2022
6 NGUYỄN VĂN PHÚ 27/05/2022
7 NGUYỄN THỊ HOA 27/05/2022 03/06/2022
8 TRẦN VĂN THI 27/05/2022 07/06/2022
9 Từ Hoa Trâm 27/05/2022
10 Nguyễn Văn Tài 27/05/2022