Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Hồng Duyên 31/10/2020
2 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 31/10/2020
3 Lâm Thị Kiều Vân 31/10/2020
4 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG 31/10/2020
5 Trần Đức Hiền 31/10/2020
6 Lý Thùy Chang 31/10/2020
7 TRƯƠNG THANH TÙNG 31/10/2020
8 Lê Quang vinh 31/10/2020
9 Nguyễn Thị Hồng Duyên 31/10/2020
10 BÙI MINH CẢNH 31/10/2020