Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRƯƠNG THỊ THẢO UYÊN 07/10/2022
3 TẠ QUANG BẮC 07/10/2022
4 LÊ VĂN AN 07/10/2022
5 PHẠM VĂN GIANG 07/10/2022
6 Dinh Thi Chau 07/10/2022
7 NGUYỄN HUY VŨ 07/10/2022
8 Nguyễn Thụy Quỳnh Châu 07/10/2022
9 NGUYỄN THỊ THU THẢO 07/10/2022
10 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG TRINH 07/10/2022