Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TẠ QUANG HIẾU 23/05/2022
3 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG KIM THÀNH VÂN 23/05/2022
4 NGUYỄN THỊ HỒNG NGA 23/05/2022
5 Lê Thị Ngọc Thuý 23/05/2022
6 Phạm Thị Như Ý 23/05/2022
7 Công ty TNHH Lắp Đặt Thang Máy Cầu Trục Huy Hoàng 23/05/2022
8 Đỗ Trung Quân 23/05/2022
9 Lê Hoàng Nam 23/05/2022
10 HUỲNH THỊ CHÚC QUỲNH 23/05/2022