Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM THẾ KIỆT 08/12/2021
3 Công ty Cổ phần DV-XD-CT Bưu Điện 08/12/2021
4 NGÔ HỒNG YẾN 08/12/2021
5 Lê Thị Bích Diệp 08/12/2021
6 NGUYEN THI PHUONG NHUNG 08/12/2021
7 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 08/12/2021 24/12/2021
8 QUANG & LIEN-DHL 08/12/2021 24/12/2021
9 Phan Thị Mai Phương 08/12/2021 29/12/2021
10 Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh 08/12/2021