Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ HỮU HOÀ 21/05/2022
3 HỒ THỊ ANH QUỲNH 21/05/2022
4 HỒ THỊ ANH QUỲNH 21/05/2022
5 Nguyễn Long Ẩn 21/05/2022
6 CÔNG TY TNHH 2T WATER 21/05/2022
7 NGUYỄN THỊ TÂM 21/05/2022
8 TRẦN THỊ TUYẾT LOAN 21/05/2022
9 Nguyễn Thị Hương Giang 21/05/2022
10 Nguyễn Thị Hương Giang 21/05/2022