Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐOÀN THANH HIỀN 05/07/2022
3 Võ Văn Chiến 05/07/2022
4 NGUYỄN THỊ VÂN 05/07/2022
5 LÊ THỊ THANH TUYỀN 05/07/2022
6 PHAN ĐỨC PHÚC 05/07/2022
7 Trần Lê Kiều Thụy 05/07/2022
8 HUỲNH TẤN PHÁT 05/07/2022
9 Nguyễn Ngọc Năm 05/07/2022
10 Đàm Thị Thịnh 05/07/2022 08/07/2022