Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Kim Ngân 30/10/2020
2 Trần Thành Lung 30/10/2020 27/11/2020
3 Nguyễn Thị Kim Ngân 30/10/2020
4 Trần Thành Lung 30/10/2020 27/11/2020
5 PHAN NGUYỄN NGỌC HẠNH 30/10/2020
6 Nguyễn Ngọc Diệu Linh 30/10/2020
7 Trương Huyền Trân 30/10/2020
8 THAI THI KIM QUY 30/10/2020
9 Hàn Nguyên Tân 30/10/2020 02/11/2020
10 Nguyễn Ngọc Sang 30/10/2020 02/11/2020